Siste søndag med menigheten

Prost Bjarte Våge og klokker Kåre Mangersnes hadde sine siste gudstjenester i Lura kirke i går.