Heiene våre blir okkupert

Verneplanen for Frafjordheiene vekker sterke reaksjoner hosgrunneiere i Frafjord og Espedal. Planen blir presset på oss, sierArnleif Frafjord.