Yngst i landet

27 prosent av befolkningen i Rogaland er under 18 år. Dermed er vi på ungdomstoppen, ifølge Statistisk Sentralbyrå.