Finnøy frykter uthulet praksis

Finnøy-ordføreren er overbevist om at boplikt-saken i Lillesand vil ramme Ryfylke-kommunene.