Full enighet om ny organisering

Både tillits— og folkevalgte var enige om forslaget til ny organisering av Time kommune.