Fortsatt uenighet om lekeplassen

Stavanger kommune og Selmer Skanska Bolig er fortsatt sterkt uenige om regningen for lekeplassen i forbindelse med utbygging av Badedammen Vest.