Utsettes for vold på hjemmebesøk

Slag, spark og verbale trusler er blitt en del av hverdagen for mange omsorgsarbeidere. Nå skal Arbeidstilsynet for første gang kartlegge vold i hjemmesykepleien.