Kan vanskelig bli dårligere enn nå

Varaordfører Steinar Ims (krf), mener at busstilbudet i utkant-Sandnes vanskelig kan bli dårligere enn dagens tilbud.