Nytt Sirdalskart

Statens kartverk har gitt ut et nytt turkart for Sirdal, i målestokk 1:50000. Kartverket opplyser at det nye turkartet for Sirdalsheiene for første gang dekker et område som går fra Lindeland i sør til Svartevassdammen i nord og fra Lysefjorden med Kjerag i vest til Rosskreppfjorden i øst.