Framtiden for Sandnes Havn

Framtiden til Sandnes havn er i nyhetsbildet. Sandnes Næringsforening engasjerer seg sterkt i havnespørsmålet og setter saken på dagsorden.