Ny giv til Fa-bo

Flere rusmisbrukere vil få hjelp når Fa-bo åpner nytt behandlingstilbud til høsten.