Høgskolen kan bli universitet i 2003

I juni søker Høgskolen i Stavanger (HiS) om å få to nye doktorgradsutdanninger. Med de to på plass, vil HiS være sikret universitetsstatus.