Vannledning sprakk - økonomisk

Drikkevannledningen i Vatneleiren skulle koste 500.000 kroner. Regningen endte på over én million.