Ølsalget går ned i Gjesdal - narkotikaproblemet øker

Gjesdalbuene kjøper mindre øl og brennevin i sin egen kommune enn tidligere. Men salget av vin øker, og Gjesdal har avgjort et narkotikaproblem.