Skepsis til storskole

Fylkesrådmannens forslag om å lage storskole med 1900 elever på Jåtten vekker skepsis hos politikerne i fylkesutvalget.