Skjenkebrudd fører ikke til tørrlegging

I fjor påpekte skjenkekontrollen 11 avvik fra betingelsene for å servere alkohol. Ingen av de ni sakene som er behandlet, har fått konsekvenser.