Unik rapport

Røyk— og brannfaren er ikke så grundig undersøkt for landets rundt 50 anlegg for spesialavfall.