- Båtforeningen har ansvaret for kaikanten

Parksjefen mener at Stavanger kommune ikke er ansvarlig for det ulovlige kaiområdet ved Hillevågsvatnet.