- To av 10.000 har bomproblemer

I Trondheim synes to av tusen bilister at mangelfull veksling ibomstasjonene er et problem. På Nord— Jæren har to av 10.000problemer med veksling.