Opphoping av søppel på Usken

Hyttefolket på Usken kom til overfylte søppelcontainere på kaiaetter helgen. En misforståelse mellom kommunen og fraktbåten vargrunnen.