Skal kjempe for fylkets liv

Fylkeskommunen er på jakt etter nye oppgaver, og er tildelt rollen som «regional utviklingsaktør». Toppledelsen i fylket mener det vil vise at fylkeskommunen må bestå.