Thesen avviser dobbeltrolle

Advokat og eiendomsrådgiver Trygve Thesen avviser at han har innledet samarbeid med både utbyggere og grunneiere i forbindelse med en fremtidig utbygging av Sørbø-Hove.