Fornøyd Tasta-rektor

På Tasta skole er rektor Kjell T. Larsen svært godt fornøyd med driftsstyre, men han tror det vil være en del skepsis blant rektorene mot å gi fra seg noe av sin makt.