Eldrerådet får ikke sakspapirer

Kommuneadministrasjonen har i lengre tid slurvet med å sende over viktige saker til høring i eldrerådet, mener eldrerådets leder Fredrik Theis Omdahl. Han har skrevet brev til kommunen om saken.