Lærerutdanningen styrkes

Med midler fra kirke,— undervisning- og forskningsdepartementetskal lese- og skriveopplæringen ved avdeling for lærerutdanning vedHøgskolen i Stavanger styrkes.