Aetat gjør forskjell

Aetat er ikke flink nok til å hjelpe mottakere av sosialhjelp inn på arbeidsmarkedet, hevder sosialkontorene i Stavanger.