Mangel på bustader

Folk som vil prøvebu utkant-Ryfylke, får ofte ikkje tak over hovudet.