Onkel Dyregod

Svein M. Stangeland har hatt noen skremmende opplevelser i detsiste. Som da det gikk opp for ham at de nye polititjenestemennenesom kommer til Sandnes politistasjon, er født på 70-tallet.