Renere sjøområder i vente

Et nytt overførings— anlegg til 60 millioner kroner skal innen årets utløp sørge for at kloakkutslippene langs kyststrekningen Tananger-Viste blir ført til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik.