Jakten på sjøulken

Her skulle en ha skrevet et intervju om en ekte sjøulk, en detluktet litt salt og skjørbuk av. Det er jo ikke hver dag en møtersjefen for Stavanger Sjøfartsmuseum og det på selve museet.