En musikalsk kafésuksess

Stor underholdning, fullt hus og masse latter preget den første operakafeen i kulturhuset.