Eldrekamp mot nedleggelse

Stavanger kommune skal spare to millioner kroner neste år. Derforvil rådmannen nedlegge Bjergsted Aldershjem.