Der flinke forblir flinke

Sandnes videregående er eneste allmennfagskolen i fylket hvor elevene har samme karakter når de begynner som når de går ut av skolen.