Sterke partnerar er involverte

HØLE: Nynorskprosjektet frå Høle har brei støtte. Mange sentrale aktørar innan språk, IT og utdanning er involvera.