Hjelmeland får et pusterom

Det blir ingen opprivande strid om småskular og oppseiingar i Hjelmeland i år. Rådmann Øyvind Bergøy antydar at forgjengarane hans kan ha krisemaksimert den økonomiske situasjonen.