Kveldens hendelser i distriktet

Resultatet fra kveldens ringerunde til politi og lensmenn idistriktet.