Bom på Kvinesheia

Konstituert vegsjef Johan Mjåland regner med at bompengefinansiering av Lister-pakken blir godkjent av Stortinget i vårsesjonen.