Ja til stemnemøte

Fleirtalet i Forsand formannskap vil møta Strand for å drøfta kommunesamanslåing og greia ut kva konsekvensar det vil få.