- Foreldre skal bry seg

— Vi forventer at foreldrene ringer hjem hvis de er borte. Og at vi kan få tak i dem hvis vi trenger det.