Sjukepleiarstudentar tok over drifta

18 sjukepleiarstudentar har drive heime— sjukepleien og rehabiliteringsavdelinga på Finnøy denne veka.