Mangelfullt svar fra rådmannen

Greta Bryne (Ap) savner fortsatt svar på noen spørsmål i forbindelse med kommunens bruk av inkassobyrå.