Stavanger skal lære Sør-Amerika om miljø

Stavanger regnes som en foregangskommune i miljøvern. Snart reiser miljøvernsjef Olav Stav til Chile for å dele sine kunnskaper.