Lokal beredskap mot tvangsekteskap

Det er ingen som har tall på hvor utbredt tvangsekteskap er i Norge. Men den dagen noen skriker om hjelp, vil et enormt hjelpeapparat stå klart i Rogaland.