Stramt budsjett i Randaberg

Mindre til skuledrift og nedlegging av ein barnehage, meinerrådmannen må til for å få i hop Randaberg— budsjettet.