Dødsveien til Sørlandet

De siste ti årene er 46 personer drept i trafikken på E39 iVest-Agder.