Åpnere Helse Stavanger

Styret i Helse Stavanger gjør hel— omvending og lar dagsorden være kjent i god tid før styremøtene.