Svake resultater i forsøksprosjekter

Grunnskolen i Hå er kjent for en rekke eksperimentelle forsøksprosjekter, men elevene oppnår svake resultater.