Totale investeringer på 663 millioner

I løpet av de neste fire årene skal Sandnes kommune investere for 663 millioner kroner. Nedenfor følger de største tiltakene. Vi gjør oppmerksom på at en del av tiltakene er delfinansiert i inneværende økonomiplan, mens andre blir sluttfinansiert etter 2006.