Vannforbruket økte betydelig

Vannforbruket i IVAR-området økte betydelig i fjor, men i Klepp gikk forbruket litt ned i forhold til året før.