Manglar pengar til ferievikarar

Sjukepleiarane i Gjesdal tordnar mot politikarane som ikkje har sett av nok pengar til sommarvikarar i omsorgsavdelinga.